Taneční kurz pro dospělé

Volný čas
22. 1. – 26. 3. úterý, KD Sady / 18.30-20.10 začátečníci, 20.20-22.00 pokročilí / Cena 1350 Kč /osoba / Přihlášky na jiriherudek@seznam.cz / tel. 732 944 073, www.tkrokaso.cz

Termíny