Kurzy genderové brýle

Volný čas
8.30-12.30 / Kurzy řešící prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce / Kurzy zdarma

Termíny