PUTOVNÍ VÝSTAVA „20 LET POMÁHÁME VSTÁT“ V AFI PALÁCI

Výstava

V pardubickém AFI Paláci bude od 7. do 21. ledna umístěna putovní výstava společnosti SKP-CENTRUM s názvem „20 let pomáháme vstát“. Velkoformátové fotografie přibližují činnost společnosti SKP-CENTRUM a zároveň poskytují průřez dvacetiletého působení organizace.  Záštitu nad touto výstavou převzal Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor a místostarosta města Hlinsko.  

„U příležitosti svého 20. výročí uspořádalo SKP-CENTRUM výstavu představující široké veřejnosti svou každodenní činnost. Ti, kteří ji nepotřebují, se s ní běžně nesetkají, ale je velmi náročná a zaslouží si úctu. Proto jsme rádi, že můžeme lidem činnost centra přiblížit právě umístěním výstavy v  AFI Paláci,“ říká Zuzana Kubíčková, marketingová manažerka AFI Paláce. 

SKP-CENTRUM, o.p.s. je největším poskytovatelem sociálních služeb na území Pardubického kraje. Organizace zajišťuje v regionu široké spektrum pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb a letošní rok připadá na 20leté výročí jejího založení. Společnost se soustředí na tři skupiny klientů – rodiny a děti, seniory a lidi bez přístřeší. SKP nyní rozšiřuje svou činnost o pomoc pěstounským rodinám a také o terénní služby v sociálně vyloučených romských komunitách v regionu. 

www.palacpardubice.cz 
www.skp-centrum.cz

Termíny