Jaroslav Hejl: výstava obrazů TOUHY A PROMĚNY ŽIVOTA

Výstava

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů pana Jaroslava Hejla s názvem "Touhy a proměny života", která zaujme zejména tím, že se snaží poukázat na smysl věcí kolem nás, které často považujeme za bezvýznamné. Přiměje návštěvníka zamyslet se i nad vnímáním duše a cest a osudů lidí kolem nás. Každý obraz představuje konkrétní příběh, který se dále vyvíjí, a nutí tak diváka, aby se vžil do příběhu a aby nad ním přemýšlel. Obrazy jsou malovány technikou olej na plátně.

 

Výtvarné nadání se u pana Hejla projevilo již v dětském věku a bylo rozvíjeno v Rokycanské LŠU, což mělo vliv na zdokonalování technik. První skutečný úspěch pak zaznamenal v roce 1965 na výstavě v Praze U Hybernů. V roce 1966 dokonce obdržel Shankarovu cena za 3. místo na výstavě v dalekém indickém Dillí.

Kvůli tehdejší politické situaci v Československu nemohl studovat na střední grafické škole, kde se ucházel o studium. Ale po roce 1990 si pořídil vlastní ateliér a právě z tohoto období po roce 1990 pochází většina obrazů, které pan Jaroslav hejl namaloval.

Kontakty

www.upramenu.cz

Termíny