KELTOVÉ

Film, Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

přednáška

• Bohové a hrdinové Keltů

• Keltské svátky a obřady

• Keltové v Čechách

 

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny