Přehled české historie a dějin kultury 1/2013

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Seminář je vhodný jako příprava na zkoušku Průvodce cestovního ruchu, Průvodce pro region Praha, na maturitu a vůbec pro všechny, kdo mají zájem o historii a dějiny umění. Přednáška je vedena zajímavou a poutavou formou a je doplněna bohatou prezentací s mnoha obrazovými materiály. Cena semináře: 950 Kč za všechny 3 bloky (cena zahrnuje desky a papíry na psaní). Všichni účastníci obdrží osvědčení     o absolvování semináře

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny