ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY

Volný čas
Scénické provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby pěveckého sboru Cantica laetitia můžete vidět v kostele Narození Panny Marie ve Štípě. Sbor a orchestr řídí Josef Surovík, režie Gustav Řezníček, scéna Petr Dosoudil. Jako host vystoupí Helena Čermáková, členka uměleckého souboru Městského divadla Zlín. Vystoupení je podpořeno statutárním městem Zlín. Záštitu nad projektem převzal Miroslav Kašný.

Termíny