Doba stěhování národů ve východních Čechách

Volný čas
Přednáška PhDr. Jana Jílka a Mgr. Františka Kašpárka (Východočeské muzeum v Pardubicích) v přednáškovém sále.

Termíny