Tříkrálová sbírka 2013

Volný čas
Bude zahájena slavnostním požehnáním a vysláním koledníků na náměstí T. G. Masaryka v Kyjově. Akci pořádá Charita ČR, v Kyjově a jeho okolí sbírku organizuje Charita Kyjov.

Termíny