Poslechový večer BAROKO

Volný čas
Již 3. poslechový kombinovaný večer s Mariem Kudelou. Tentokrát si budeme povídat a poslouchat hudbu z hudebně velmi barvitého období baroka.

Termíny