Pri Vánocách, dlúhých nocách

Volný čas
CM Bálešáci, sbor Repetilky, děti z Dolinečky, CM Friška z Kyjova, CM Májek z Brna / KDE: kostel Sv. Ducha

Termíny