Zpívání u vánočního stromu

Volný čas
Vystoupí Osvětimanský smíšený sbor a DFS Klimentek

Termíny