Zvládneme to sami - Komunikace se zaměstnavatelem

Kurzy, vzdělání, konference

Dalším ze sérií WPP pro střední školy pro sluchově postižené bude workshop: Komunikace se zaměstnavatelem.
Na workshopu budou studenti přemýšlet, jak co nejlépe zapůsobit na budoucího zaměstnavatele. Dozví se, na jaké otázky při pracovním pohovoru musí, a naopak nemusí, odpovídat a zjistí, jaké chyby by neměli při pracovním pohovoru udělat.

Termíny