XIX. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HODONÍNA V JAPONSKÉM DUCHU

Volný čas
K poslechu a tanci hrají: CM Grajcar, Combo orchestr Gustava Broma, hudební skupina Las Vegas, DJ Luděk Ptáček. Večerem provází: Andrea Chládková a Petr Večeřa.

Termíny