Keramka v G4

Výstava

            Galerie 4 zve na výstavu z cyklu „Fotografické školy Evropy“, kde představí své práce z let 2008 až 2012 studenti, pod vedením pana MgA. Bořivoje Hořínka, oboru Fotografie a média Střední průmyslové školy keramické a sklářské z Karlových Varů, která v letošním roce oslavila 140. výročí od svého založení.

            Žáci během studia poznají nejen techniku klasické fotografie, ale věnují se i ateliérové fotografii, dokumentu, reportáži, krajinářské tvorbě apod. Zvládají také práci v temné komoře. Těžiště studia je v poznání moderních digitálních technologií včetně počítačových úprav. Práce s fotografickým obrazem je ve finálních úpravách spojena také s prací s textem a grafickou úpravou. Své práce realizují v moderně vybaveném fotoateliéru, počítačových učebnách. Obor rozvíjí individuální schopnosti žáků při řešení a realizaci s důrazem na řemeslo fotografické s důrazem na výtvarnou stránku snímků.

            Celá výstava je koncipována jako průřez tvorbou žáků, kde mohou návštěvníci najít technické fotografie tak i snímky subjektivně laděné s důrazem na světlo, barvu a kompozici.

            Cílem výstavy je představení prací studentů i absolventů napříč ročníky od prvního po maturitní čtvrtý.

Účinkují

Studenti oboru Fotografie a médie Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny