RYTMY + POHYB + SVĚTLO. Impulsy futurismu v českém umění

Výstava

Nejvýznamnější výstava připravená Západočeskou galerií v Plzni v roce 2012 představuje reprezentativní výběr českého umění první třetiny dvacátého století s tematickým zaměřením na zachycení a evokaci pohybu, rychlosti a dynamiky. Toto téma se dostalo do popředí zájmu především u italských futuristů, od nichž se buď přímo nebo zprostředkovaně rozšířilo i do českého moderního umění. Projekt sleduje cesty, jimiž se futuristické principy zhruba v letech 1910–1930 do českého umění dostávaly, podoby, jakých zde nabývaly a významy, jež s nimi autoři spojovali.

Vystavena jsou díla Františka Kupky, Emila Filly, Otto Gutfreunda, Bohumila Kubišty, Růženy Zátkové, Václava Špály, Josefa Čapka, Antonína Procházky, Vincence Beneše, Josefa Váchala, Vlastislava Hofmana, Josefa Šímy, Františka Bílka, Zdeňka Pešánka a dalších.

Celkem je prezentováno na 120 vybraných děl zapůjčených z více než dvaceti muzeí a galerií či soukromých sbírek.

Výstava je koncipována interdisciplinárně a ukazuje vedle výtvarného umění i různá technická řešení zachycení pohybu, rychlosti a dynamiky (optické přístroje, chronofotografie, film).

Termíny