“I KDYBY NA ZEMI NEBYLO TICHA…“ Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Výstava

Výstava zahájená v adventním období představuje veřejnosti díla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, v nichž je zpracováno téma zimní krajiny a zimního období jak s tradičními atributy, které jsou s tímto časem spojeny, tak i v podobě méně obvyklé. Převážná část prací pochází z období 19. aprvní poloviny 20. století. Řada obrazů, kreseb a grafik ze sbírek ZČG je zde vystavena vůbec poprvé. Vystavena jsou např. díla Augusta Bedřicha Piepenhagena, Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Jaroslava Špillara, Josefa Lady, Jiřího Trnky, Josefa Hodka a Bohumila Krse. Výstavu doprovází citace z básní na téma zimy.

Termíny