Padá vláda, něco si přej /režie: Apolena Rychlíková/ - ozvěny MFDF

Film

Ozvěny MFDF v DIODu! Ozvěny festivalu poprvé v Ji.hlavě!

Aktivizační dokumentární sonda je bilancí výboje protivládních hnutí a skupin na jaře 2012. Stop vládě, ProAlt, Skutečná demokracie, Holešovská výzva, Nadace proti korupci. V rozhovorech s iniciátory a aktéry demonstrací a obnažování jejich názorů a občanských postojů vyvstává základní nemožnost dialogu a neexistující, utopické vize jako retardér společného postupu a široce prosaditelného úspěchu. Poéma angažovanosti na pozadí soumraku panoptika Nečasovy vlády. (MF Dokumentárních filmů Jihlava).

Po skončení filmu debata s režisérkou Apolenou Rychlíkovou.


Termíny