Kterak jsme dobývali Mont Blanc

Diashow a přednáška Ladislava Bezděka o dobývání vrcholu Mont Blancu.

Termíny