Betlémování v Kutné Hoře

Výstava, Pro děti

Akce je určena především dětem. Zvykoslovná herna je čeká v atriu spolkového domu a na dvoře městské knihovny,

v galerii a v dětském oddělení knihovny bude připravena adventní dílnička a v kostele sv. Jana Nepomuckého bude

živý betlém s vánoční hrou.

Kontakty

www.kutnahora.cz

Termíny