Cestami vyhnaných Otců

Volný čas

Projekce filmu Mgr. Petra Francána. Dokument bude promítán při příležitosti ukončení výstavy o svatých Sedmipočetnících a doplněn krátkou přednáškou protopresbytera Petra Klimenta Koutného.

Projekce je součástí projektu „O svatých Sedmipočetnících, učednících svatých Cyrila a Metoděje“, podpořeného Zlínským krajem.

Termíny