Valašský bál

Volný čas
Valašský krúžek Rusavjan pořádá tradiční 36. VALAŠSKÝ BÁL, který se uskuteční v sobotu 26. ledna 2013 v Obecním domě na Rusavě. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzik Rusava a cimbálová muzika Troják z Valašské Bystřice. Připravené bude tradiční valašské občerstvení, chybět nebude ani tombola a tradiční valašské tance. Srdečně zvú Rusavjané z Rusavy.

Termíny