Pozdravy z časů vánočních

Volný čas
Výstava prastarých vánočních a novoročních pohlednic. Vystoupí Buchlovský farní sbor, pevěcký sbor Břestečánek, promluví P. Rudolf Chmelař. V rámci vernisáže bude poprvé představen originální dřevěný Buchlovský betlém.

Termíny