VŮNĚ VÁNOC

Volný čas
Besídka pro rodiče a přátele s vystoupením kroužků DDM, s vůní vánoc a perníku. Informace: M. Kadlecová.









Termíny