Koncert Nadě Urbánkové a skupiny Bokomara

Volný čas
Koncert se uskuteční 16.12. 2012 od 16:00 hod. v kostele sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu.

Termíny