ROZUMÍME HISTORII?! TOMÁŠ BOROVSKÝ: HOSTINY VE STŘEDOVĚKÝCH MĚSTECH

Volný čas
Slavnostní okamžiky ve středověkých městech byly nedílně spojeny s veřejnými hostinami. Přednáška se věnuje potravinám a nápojům, které se ocitaly na slavnostních tabulích, frekvenci hostin, místům, kde se konaly, a formám hodování. Pokračování cyklu Rozumíme historii?!, připraveno ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

Termíny