PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Volný čas
Putování za českými betlémy s videoukázkami mechanických betlémů. Beseda s Ing. Rostislavem Rajchlem.

Termíny