35 LET TRADIČNÍCH VÁNOČNÍ KONCERTŮ PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK

Volný čas
Program: Jan Campanus -Vodňanský, Eduard Marhula , Jan Jakub Ryba, František Jiří Mach, Torstein O. Kvamme, Franz Xaver Gruber, Josef Martínek. Účinkují: Pěvecký sbor Dvořák a Komorní sbor Dvořák. Průvodní slovo: Eva Neřimová. Varhanní doprovod: Jaroslav Šmilauer. Dirigent: Antonín Veselka

Termíny