STUDENT BUSINESS FORUM 2012

Kurzy, vzdělání, konference

SBF 2012 proběhne ve čtvrtek 29. 11. 2012 tentokrát na Farmaceutické fakultě, posluchárna B (Akademika Heyrovského 1203/8; 500 03 Hradec Králové). SBF se pravidelně účastní kolem 80 studentů, kteří mají zájem rozvíjet vlastní projekty v oblasti technologií a služeb s potenciálem inovačního vývoje. Cílem konference je navázání kontaktů a pomoc absolventům technických oborů založit vlastní firmu a rozvíjet inovativní myšlenku. Témata jsou zaměřena na inovace v podnikání, budování úspěšného businessu a dostupné formy podpory začínajících podnikatelů. Přednášky vedou vždy odborníci a profesionálové působící v dané oblasti. V neposlední řadě budou zmíněny již úspěšné projekty, které se rodily právě s podporou TC HK.
Zajímaví hosté a jejich témata se již několik let podílejí na úspěchu této konference. Tentokrát vystoupí zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a představí novou aktivitu pro začínající podnikatele tzv. Seed fond. Pokud nevíte jak financovat Váš podnikatelský záměr, právě na této akci se můžete dozvědět informace, kde najdete pomocnou ruku.
Obecně prospěšná společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové byla zřízena za podpory Statutárního města Hradec Králové pro navázání úzké spolupráce mezi vědeckovýzkumnou základnou a podnikatelskou sférou. TC HK nabízí poradenství při zakládání nového podniku a umožňuje začínajícím podnikatelům přístup k programům TC HK, které jim mohou výrazně pomoci v začátcích podnikání.

Účinkují

Moderátorka akce: Daniela Písařovicová

Přednáší: Marek Svoboda; Martin Hanzlík; Ondřej Ptáček; Martin Dittrich; ...

Kontakty

www.tchk.cz

Termíny