Cestami vyhnaných Otců

Volný čas
Dokument bude promítán při příležitosti ukončení výstavy o svatých Sedmipočetnících a doplněn krátkou přednáškou protopresbytera Petra Klimenta Koutného. Projekce je součástí projektu "O svatých Sedmipočetnících, učednících svatých Cyrila a Metoděje", podpořeného Zlínským krajem.

Termíny