Předsilvestrovská beseda s CM Ohnica

Volný čas
Předposlední den v roce máte možnost ve Slovácké búdě příjemně pobesedovat s CM Ohnica. Vstup je volný a hojné občerstvení zajištěno...

Termíny