Vánoční dílničky pro děti

Volný čas
Zdobení perníčků, pletení misek, malba na sklo atd.

Termíny