Beseda u cimbálu s CM Strážničan

Volný čas
Pořádá Kulturně společenské sdružení obce v sále SSC.

Termíny