Vánoční koncert a svěcení vína

Volný čas
V kostele sv. Václava, pořádá Farní úřad Strážnice a ČZS Petrov, hraje CM Petra Galečky.

Termíny