Výstavka ručních prací s vánoční tematikou

Volný čas
Pořádá TJ Orel Strážnice v Orlovně v Masarykově ulici.

Termíny