Beseda s Oldřichem Seluckým

Volný čas
Beseda se spisovatelem, scénaristou a režisérem Oldřichem Seluckým v přednáškovém sále.

Termíny