Moderní přírodovědné metody zkoumání langobardských nálezů v Kyjově

Volný čas
Přednáška Mgr. Martina Hložka (Technické muzeum v Brně) v přednáškovém sále.

Termíny