Vánoční výstava „Půjdem spolu do Betléma“

Volný čas
9:00–17.00 h – SOŠ ZaS Kyjov, Komenského 46

Termíny