Hora sv. Klimenta u Osvětiman a Velká Morava

Volný čas
Přednáška s besedou, promítáním a autogramiádou Pavla Seluckého z Koryčan ve farním kostele.

Termíny