Pocta Žerotínům

Volný čas
Česká mše vánoční Ve scénickém provedení, na dobové nástroje (v budově sokolovny)

Termíny