Živý Betlém

Volný čas
Tradiční mystický průvod vyjde za doprovodu dechové hudby a zpěvu vánočních koled od budovy OÚ k jesličkám, kde vystoupí dětský folklórní kroužek Potůček. Pořádá Kulturní komise při OÚ Hovorany ve spolupráci se Spolkem hovoranských vinařů.

Termíny