7. ročník Žehnání vína

Volný čas
Pořádá Spolek Lidový dům, hraje CM Grajcar z Dolních Bojanovic v místní sokolovně.

Termíny