Adventní koncert

Volný čas
V sále Sokolovny vystoupí Mužský a Ženský pěvecký sbor z Bukovan a Ostrovánek, děti ZŠ a Tetky z Kyjova.

Termíny