Zpívání u vánočního stromu v Dědině

Volný čas
Sraz v 16:00 h u Sokolovny, vystoupí místní pěvecké sbory a děti ZŠ

Termíny