Roráty s farní snídaní

Volný čas
Pořádá Římskokatolická farnost Lovčice (více na www.farnost-lovcice.cz).

Termíny