Adventní dílna pro děti

Volný čas
Pořádá kulturní komise ve škole.

Termíny