VII. Živý Betlém: Biblický příběh

Volný čas
Pořádá obec Skalka a MS ČČK u místní kaple sv. Josefa. Zveme všechny, kteří si rádi poslechnou koledy v podání Country bandu.

Termíny