Zpívání u vánočního stromu

Volný čas
Účinkuje: Mužský pěvecký sbor z Vacenovic před OÚ.

Termíny