Tradiční maškarní rockový večer na Štěpána

Volný čas
Hrají: KOŽUCH (Kabát revival), EL MUERTO CEREBRO, ŽLUTÉ KOZAČKY, COLOR FLY) v sále Hospody U Letochů.









Termíny