Vánoční koncert Vacenovice: Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby

Volný čas
Účinkuje pěvecký chrámový sbor Sv. Cecílie z Vacenovic v kostele Božského Srdce Páně.

Termíny